12.6.2017
LIBE_AD(2017)601042
ATZINUMS
Sniegusi Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (Pārstrādāta redakcija)
(COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
Atzinuma sagatavotājs: Morten Helveg Petersen

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 762kWORD 141k
Juridisks paziņojums