12.6.2017
LIBE_AD(2017)601042
OPINJONI
tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (riformulazzjoni)
(COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
Rapporteur għal opinjoni: Morten Helveg Petersen

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin:
PDF 810kWORD 118k
Avviż legali