12.6.2017
LIBE_AD(2017)601042
ADVIES
van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
aan de Commissie industrie, onderzoek en energie
inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (herschikking)
(COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
Rapporteur voor advies: Morten Helveg Petersen

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 509kWORD 114k
Juridische mededeling