12.6.2017
LIBE_AD(2017)601042
OPINIA
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (wersja przekształcona)
(COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Morten Helveg Petersen

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 777kWORD 119k
Informacja prawna