12.6.2017
LIBE_AD(2017)601042
AVIZ
al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (reformare)
(COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
Raportor pentru aviz: Morten Helveg Petersen

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 787kWORD 124k
Notă juridică