12.6.2017
LIBE_AD(2017)601042
STANOVISKO
Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronickej komunikácie (prepracované znenie)
(COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Morten Helveg Petersen

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 781kWORD 100k
Právne oznámenie