12.6.2017
LIBE_AD(2017)601042
YTTRANDE
från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
till utskottet för industrifrågor, forskning och energi
över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (omarbetning)
(COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
Föredragande av yttrande: Morten Helveg Petersen

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 687kWORD 116k
Rättsligt meddelande