8.11.2018
LIBE_AD(2018)625435
UDTALELSE
fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+)
(COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Ordfører: Soraya Post

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 302kWORD 190k
Juridisk meddelelse