8.11.2018
LIBE_AD(2018)625435
ARVAMUS
Esitaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Saaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) kohta
(COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Arvamuse koostaja: Soraya Post

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 293kWORD 190k
Õigusalane teave