8.11.2018
LIBE_AD(2018)625435
LAUSUNTO
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+)
(COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Valmistelija: Soraya Post

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 302kWORD 192k
Oikeudellinen huomautus