8.11.2018
LIBE_AD(2018)625435
OPINIA
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)
(COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Soraya Post

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 328kWORD 194k
Informacja prawna