8.11.2018
LIBE_AD(2018)625435
AVIZ
al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european Plus (FSE+)
(COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Raportoare pentru aviz: Soraya Post

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 324kWORD 194k
Notă juridică