8.11.2018
LIBE_AD(2018)625435
STANOVISKO
Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+)
(COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Soraya Post

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 317kWORD 192k
Právne oznámenie