8.11.2018
LIBE_AD(2018)625435
YTTRANDE
från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
till utskottet för sysselsättning och sociala frågor
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden+ (ESF+)
(COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Föredragande av yttrande: Soraya Post

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 300kWORD 190k
Rättsligt meddelande