17.12.2018
LIBE_AD(2018)625583
СТАНОВИЩЕ
на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
на вниманието на комисията по външни работи и комисията по развитие
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
Докладчик по становище: Барбара Спинели

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 285kWORD 156k
Правна информация