17.12.2018
LIBE_AD(2018)625583
UDTALELSE
fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
til Udenrigsudvalget og Udviklingsudvalget
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
Ordfører for udtalelse: Barbara Spinelli

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 266kWORD 139k
Juridisk meddelelse