17.12.2018
LIBE_AD(2018)625583
ARVAMUS
Esitaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Saajad: põhiseaduskomisjon ja arengukomisjon
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
Arvamuse koostaja: Barbara Spinelli

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 257kWORD 147k
Õigusalane teave