17.12.2018
LIBE_AD(2018)625583
LAUSUNTO
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta
ulkoasiainvaliokunnalle ja kehitysvaliokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
Valmistelija: Barbara Spinelli

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 263kWORD 149k
Oikeudellinen huomautus