17.12.2018
LIBE_AD(2018)625583
NUOMONĖ
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto
pateikta Užsienio reikalų komitetui ir Vystymosi komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
Nuomonės referentė: Barbara Spinelli

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 268kWORD 150k
Teisinis pranešimas