17.12.2018
LIBE_AD(2018)625583
ADVIES
van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
aan de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie ontwikkelingssamenwerking
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
Rapporteur voor advies: Barbara Spinelli

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 275kWORD 150k
Juridische mededeling