17.12.2018
LIBE_AD(2018)625583
OPINIA
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
dla Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Rozwoju
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Barbara Kappel

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 301kWORD 147k
Informacja prawna