17.12.2018
LIBE_AD(2018)625583
AVIZ
al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
destinat Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru dezvoltare
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
Raportoare pentru aviz: Barbara Spinelli

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 280kWORD 150k
Notă juridică