17.12.2018
LIBE_AD(2018)625583
STANOVISKO
Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
pre Výbor pre zahraničné veci a Výbor pre rozvoj
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Barbara Spinelli

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 282kWORD 151k
Právne oznámenie