17.12.2018
LIBE_AD(2018)625583
MNENJE
Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
za Odbor za zunanje zadeve in Odbor za razvoj
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
Pripravljavka mnenja: Barbara Spinelli

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 261kWORD 149k
Pravno obvestilo