17.12.2018
LIBE_AD(2018)625583
YTTRANDE
från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
till utskottet för utrikesfrågor och utskottet för utveckling
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
Föredragande av yttrande: Barbara Spinelli

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 264kWORD 139k
Rättsligt meddelande