11.1.2019
LIBE_AD(2019)629629
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την αποτελεσματικότητα των ερευνών της OLAF
(COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD))
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Monica Macovei

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 273kWORD 174k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου