11.1.2019
LIBE_AD(2019)629629
LAUSUNTO
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta
talousarvion valvontavaliokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAFin tutkimusten vaikuttavuuden osalta
(COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD))
Esittelijä: Monica Macovei

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 231kWORD 183k
Oikeudellinen huomautus