11.1.2019
LIBE_AD(2019)629629
MIŠLJENJE
Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
upućeno Odboru za proračunski nadzor
o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) u pogledu suradnje s Uredom europskog javnog tužitelja i djelotvornosti istraga koje provodi OLAF
(COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD))
Izvjestiteljica za mišljenje: Monica Macovei

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 249kWORD 169k
Pravna napomena