11.1.2019
LIBE_AD(2019)629629
ADVIES
van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
aan de Commissie begrotingscontrole
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) wat betreft samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie en de doeltreffendheid van de onderzoeken van OLAF
(COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD))
Rapporteur voor advies: Monica Macovei

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 269kWORD 170k
Juridische mededeling