11.1.2019
LIBE_AD(2019)629629
OPINIA
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
dla Komisji Kontroli Budżetowej
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w odniesieniu do współpracy z Prokuraturą Europejską i skuteczności dochodzeń prowadzonych przez OLAF
(COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Monica Macovei

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 271kWORD 186k
Informacja prawna