11.1.2019
LIBE_AD(2019)629629
AVIZ
al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
destinat Comisiei pentru control bugetar
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în ceea ce privește cooperarea cu Parchetul European și eficacitatea investigațiilor OLAF
(COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD))
Raportoare pentru aviz: Monica Macovei

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 257kWORD 191k
Notă juridică