11.1.2019
LIBE_AD(2019)629629
STANOVISKO
Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
pre Výbor pre kontrolu rozpočtu
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF
(COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Monica Macovei

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 265kWORD 176k
Právne oznámenie