11.1.2019
LIBE_AD(2019)629629
MNENJE
Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
za Odbor za proračunski nadzor
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), v zvezi s sodelovanjem z Evropskim javnim tožilstvom in učinkovitostjo preiskav urada OLAF
(COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD))
Pripravljavka mnenja: Monica Macovei

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 246kWORD 168k
Pravno obvestilo