11.1.2019
LIBE_AD(2019)629629
YTTRANDE
från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
till budgetkontrollutskottet
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i Olafs utredningar
(COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD))
Föredragande av yttrande: Monica Macovei

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 236kWORD 169k
Rättsligt meddelande