11.9.2019
LIBE_AD(2019)639622
СТАНОВИЩЕ
на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
на вниманието на комисията по бюджети
относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година
(2019/2028(BUD))
Докладчик по становище: Гуендолин Делбос-Корфийлд

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 156kWORD 76k
Правна информация