11.9.2019
LIBE_AD(2019)639622
UDTALELSE
fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
til Budgetudvalget
om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020
(2019/2028(BUD))
Ordfører for udtalelse: Gwendoline Delbos-Corfield

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 135kWORD 70k
Juridisk meddelelse