11.9.2019
LIBE_AD(2019)639622
ARVAMUS
Esitaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Saaja: eelarvekomisjon
Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta
(2019/2028(BUD))
Arvamuse koostaja: Gwendoline Delbos-Corfield

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 133kWORD 70k
Õigusalane teave