11.9.2019
LIBE_AD(2019)639622
ADVIES
van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
aan de Begrotingscommissie
inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020
(2019/2028(BUD))
Rapporteur voor advies: Gwendoline Delbos-Corfield

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 139kWORD 72k
Juridische mededeling