11.9.2019
LIBE_AD(2019)639622
OPINIA
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
dla Komisji Budżetowej
w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020
(2019/2028(BUD))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Gwendoline Delbos-Corfield

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 149kWORD 73k
Informacja prawna