11.9.2019
LIBE_AD(2019)639622
AVIZ
al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
destinat Comisiei pentru bugete
referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020
(2019/2028(BUD))
Raportoare pentru aviz: Gwendoline Delbos-Corfield

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 152kWORD 74k
Notă juridică