11.9.2019
LIBE_AD(2019)639622
MNENJE
Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
za Odbor za proračun
o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020
(2019/2028(BUD))
Pripravljavka mnenja: Gwendoline Delbos-Corfield

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 142kWORD 70k
Pravno obvestilo