11.9.2019
LIBE_AD(2019)639622
YTTRANDE
från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
till budgetutskottet
över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020
(2019/2028(BUD))
Föredragande av yttrande: Gwendoline Delbos-Corfield

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 133kWORD 70k
Rättsligt meddelande