7.7.2015
LIBE_AM(2015)560854
Pasiūlymo dėl rezoliucijos projektas
Claude Moraes
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu
(PE557.264v02-00)
dėl tolesnių veiksmų dėl Europos Parlamento 2014 m. kovo 12 d. rezoliucijos dėl masinio elektroninio ES piliečių sekimo

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 778kWORD 582k
Teisinis pranešimas