7.7.2015
LIBE_AM(2015)560854
Rezolūcijas priekšlikuma projekts
Claude Moraes
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā
(PE557.264v02-00)
par turpmākajiem pasākumiem saistībā ar Eiropas Parlamenta 2014. gada 12. marta rezolūciju par ES pilsoņu elektronisko masveida novērošanu

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 846kWORD 597k
Juridisks paziņojums