7.7.2015
LIBE_AM(2015)560854
Proiect de propunere de rezoluție
Claude Moraes
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
(PE557.264v02-00)
privind cursul dat Rezoluției Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la supravegherea electronică în masă a cetățenilor UE

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 809kWORD 665k
Notă juridică