27.10.2015
LIBE_AM(2015)569837
Проектостановище
Михал Бони
(PE567.647v01-00)
„Към Акт за цифровия единен пазар“
(2015/2147(INI))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 945kWORD 650k
Правна информация