27.10.2017
LIBE_AM(2017)612375
ИЗМЕНЕНИЯ
65 - 274
Проект на доклад
Натали Гризбек
Взаимно признаване на решения за обезпечаване и конфискация
Предложение за регламент
(COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 1237kWORD 186k
Правна информация