27.10.2017
LIBE_AM(2017)612375
TARKISTUKSET
65 - 274
Mietintöluonnos
Nathalie Griesbeck
Jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroinen tunnustaminen
Ehdotus asetukseksi
(COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 1012kWORD 140k
Oikeudellinen huomautus