8.11.2018
LIBE_AM(2018)629585
AMENDAMENTELE
54 - 125
Proiect de aviz
Barbara Spinelli
(PE625.583v01-00)
Instituirea Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională
Propunere de regulament
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 300kWORD 99k
Notă juridică