14.1.2019
LIBE_AM(2019)632852
ИЗМЕНЕНИЯ
20 - 57
Проектодоклад
Денис де Йонг
(PE625.589v02-00)
за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“)
Предложение за регламент
(COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 217kWORD 76k
Правна информация